Master your Minecraft
 
 

Special Offers see all

Enter to WIN a $100 Credit

Subscribe to PowellsBooks.news
for a chance to win.
Privacy Policy

Tour our stores

Foreign Languages
Welsh


There are 835 books in this aisle.
Browse the aisle by Title | by Author | by Price
See recently arrived used books in this aisle.

Featured Titles in Foreign Languages - Welsh
Page 3 of 42 next

Ychydig Benhillion Er Coffadwriaeth Am Robert Ellis O'r Ty Yn y DDL, Yn Agos IR Bala; ... Ynghyd a Rhai Hymnau Newyddion. Gan Maurice Davies.
Ychydig Benhillion Er Coffadwriaeth Am Robert Ellis O'r Ty Yn y DDL, Yn Agos IR Bala; ... Ynghyd a Rhai Hymnau Newyddion. Gan Maurice Davies.
by Maurice Davies
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $14.75
New - Trade Paper

add to wish list


Esponiad Byr AR Gatecism Yr Eglwys. Sef, Holiadau AC Attebion Ysgrythurol Ynghylch Egwyddorion a Dyledswyddau'r Grefydd Gris'nogol. Yn Bum Rhan. Gan y
Esponiad Byr AR Gatecism Yr Eglwys. Sef, Holiadau AC Attebion Ysgrythurol Ynghylch Egwyddorion a Dyledswyddau'r Grefydd Gris'nogol. Yn Bum Rhan. Gan y
by Multiple Contributors
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $22.75
New - Trade Paper

add to wish list


Sut I Ddisgleirio Mewn Ymchwiliadau Gwyddonol
Sut I Ddisgleirio Mewn Ymchwiliadau Gwyddonol
by Monica Huns
Synopsis
Mae Sut i Ddisgleirio mewn Ymchwiliadau Gwyddonol yn cynnwys mwy na 40 o ddalennau i w llungopio i w defnyddio gyda phlant 5-7 oed. Gan ddefnyddio cyddestunau cyfarwydd, mae r dalennau yn rhoi cyfl e i blant ddatblygu eu sgiliau arsylwi, cymryd... (read more)

Your price: $27.50
New - Trade Paper

add to wish list


Un Ymadrodd AR Bumtheg Ynghylch Jesu Grist, A'n Prynedigaeth Trwyddo Ef; Neu, Ynghylch AIL Erthygl y Credo: Allan O Bregethau y Gwir-Barchedig Ordinar
Un Ymadrodd AR Bumtheg Ynghylch Jesu Grist, A'n Prynedigaeth Trwyddo Ef; Neu, Ynghylch AIL Erthygl y Credo: Allan O Bregethau y Gwir-Barchedig Ordinar
by Nicolaus Ludwig Zinzendorf
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $26.75
New - Trade Paper

add to wish list


Prydferthwch Sancteiddrwydd Yn y Weddi Gyffredin: Mewn Pedair Pregeth O Waith y Parchedig Tho. Bisse, D.D. a Chyfieithad Theophilus Evans.
Prydferthwch Sancteiddrwydd Yn y Weddi Gyffredin: Mewn Pedair Pregeth O Waith y Parchedig Tho. Bisse, D.D. a Chyfieithad Theophilus Evans.
by Thomas Bisse
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $21.75
New - Trade Paper

add to wish list


Diddanwch Teuluaidd; Y Llyfr Cyntaf: Yn Cynnwys Gwaith y Parchedig Mr. Goronwy Owen, Lewis Morris, ... a Mr. Huw Huws, ... O Gasgliad Huw Jones, ...
Diddanwch Teuluaidd; Y Llyfr Cyntaf: Yn Cynnwys Gwaith y Parchedig Mr. Goronwy Owen, Lewis Morris, ... a Mr. Huw Huws, ... O Gasgliad Huw Jones, ...
by Multiple Contributors
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $29.75
New - Trade Paper

add to wish list


Attebion I Rai Achosion Cydwybod AR Amryw Ystyriaethau Pwysfawr. Gan S. Pike, A S. Hayward Gwedi Ei Gyhoeddi Yn Gymraeg, Gan y Parch. Mr. J. Griffith.
Attebion I Rai Achosion Cydwybod AR Amryw Ystyriaethau Pwysfawr. Gan S. Pike, A S. Hayward Gwedi Ei Gyhoeddi Yn Gymraeg, Gan y Parch. Mr. J. Griffith.
by Multiple Contributors
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $26.75
New - Trade Paper

add to wish list


Llyfr Gweddi Gyffredin, a Gweinidogaeth y Sacramentau. ... Ynghyd A'r Psallwyr ...
Llyfr Gweddi Gyffredin, a Gweinidogaeth y Sacramentau. ... Ynghyd A'r Psallwyr ...
by Multiple Contributors
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $35.75
New - Trade Paper

add to wish list


Hyfforddad I Wybodaeth Jachusol O Egwyddorjon a Dyledswyddau Crefydd: Sef, Holadau AC Attebon y Sgrthurol Ynghylch Yr Athrawjaeth a Gynhwysir Yng Ngha
Hyfforddad I Wybodaeth Jachusol O Egwyddorjon a Dyledswyddau Crefydd: Sef, Holadau AC Attebon y Sgrthurol Ynghylch Yr Athrawjaeth a Gynhwysir Yng Ngha
by Multiple Contributors
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $24.75
New - Trade Paper

add to wish list


Haleluia Drachefn: Neu Dair Rhan O'r Hymnau Gyfenwyd Ffarwel Weledig, Groesaw Anweledig Bethau. Wedi Eu Hargraphu Yn Un Llyfr, A'u Diwygi
Haleluia Drachefn: Neu Dair Rhan O'r Hymnau Gyfenwyd Ffarwel Weledig, Groesaw Anweledig Bethau. Wedi Eu Hargraphu Yn Un Llyfr, A'u Diwygi
by William Williams
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $23.75
New - Trade Paper

add to wish list


Crist Bywyd y Cristion. Wedi Ei Osod Allan Mewn Dwy Bregeth AR Phil. I. 21. Gan Weinidog O Eglwys Loegr. at Yr Hyn Chwanegwyd, Dwy Hymn, AR Yr Ystyria
Crist Bywyd y Cristion. Wedi Ei Osod Allan Mewn Dwy Bregeth AR Phil. I. 21. Gan Weinidog O Eglwys Loegr. at Yr Hyn Chwanegwyd, Dwy Hymn, AR Yr Ystyria
by O. Eglwys Loeg Weinidog O. Eglwys Loegr
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $15.75
New - Trade Paper

add to wish list


Rheol Buchedd Sanctaidd Yn Dangos y Moddion A'r Arfeu I Ynnill Pob Gr[s, ... Ynghyd [ Gweddiau Yn Cynnwys Hll Ddyledswydd Cristion. ... Gan Jer. Taylo
Rheol Buchedd Sanctaidd Yn Dangos y Moddion A'r Arfeu I Ynnill Pob Gr[s, ... Ynghyd [ Gweddiau Yn Cynnwys Hll Ddyledswydd Cristion. ... Gan Jer. Taylo
by Jeremy Taylor
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $32.75
New - Trade Paper

add to wish list


Gemmeu Doethineb. Neu Ymadroddion Doethion Wedi Eu Chwilio, A'u Trefnu, Mewn Ffordd Nid Anghynefin Yn Hollawl) I Ddyfeu Gwybodaeth I Ddynion. ... Gan
Gemmeu Doethineb. Neu Ymadroddion Doethion Wedi Eu Chwilio, A'u Trefnu, Mewn Ffordd Nid Anghynefin Yn Hollawl) I Ddyfeu Gwybodaeth I Ddynion. ... Gan
by Rhys Prydderch
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $24.75
New - Trade Paper

add to wish list


Y   Geirlyfr Saesneg a Chymraeg; Neu'r Saesneg O Flaen y Cymraeg. ... a Ddechreuwyd AR y Cyntaf Gan Sion Rhydderch, AG a Ddibenwyd Yn Awr, Ynghyd a Ch
Y Geirlyfr Saesneg a Chymraeg; Neu'r Saesneg O Flaen y Cymraeg. ... a Ddechreuwyd AR y Cyntaf Gan Sion Rhydderch, AG a Ddibenwyd Yn Awr, Ynghyd a Ch
by John Roderick
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $40.75
New - Trade Paper

add to wish list


Hyfforddad I Wybodaeth Jachusol O Egwyddorjon a Dyledswyddau Crefydd: Sef, Holadau AC Attebon Ysgrythurol Ynghylch Yr Athrawjaeth a Gynhwysir Yng Ngha
Hyfforddad I Wybodaeth Jachusol O Egwyddorjon a Dyledswyddau Crefydd: Sef, Holadau AC Attebon Ysgrythurol Ynghylch Yr Athrawjaeth a Gynhwysir Yng Ngha
by Multiple Contributors
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $24.75
New - Trade Paper

add to wish list


Tri Chryfion Byd, Sef Tlodi, Cariad, AC Angau. Yn y Canlyniad O Hyn, y Dangosir y Modd y Mae R Tri Yn Giyfion Byd. ... Gan Thomas Edwards, Nant.
Tri Chryfion Byd, Sef Tlodi, Cariad, AC Angau. Yn y Canlyniad O Hyn, y Dangosir y Modd y Mae R Tri Yn Giyfion Byd. ... Gan Thomas Edwards, Nant.
by Thomas Edwards
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $17.75
New - Trade Paper

add to wish list


Egwyddorion y Grefydd Gristnogawl, Yn Gynhwysol Mewn Catechism Byrr, a Ossodwyd Allan Gan Gymmanfa O Ddifinyddion ...
Egwyddorion y Grefydd Gristnogawl, Yn Gynhwysol Mewn Catechism Byrr, a Ossodwyd Allan Gan Gymmanfa O Ddifinyddion ...
by Multiple Contributors
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $17.75
New - Trade Paper

add to wish list


Y   Deddfau Cristianogol, Neu Ddidwyll Air Duw. ... Gan ... Francis Gastrel, ... AC Wedi Eu Gosod Allan Yn Gymraeg Yn Ol y Cyfieithiad Cyffredin, Gan
Y Deddfau Cristianogol, Neu Ddidwyll Air Duw. ... Gan ... Francis Gastrel, ... AC Wedi Eu Gosod Allan Yn Gymraeg Yn Ol y Cyfieithiad Cyffredin, Gan
by Multiple Contributors
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $30.75
New - Trade Paper

add to wish list


Sut I Ddisgleirio Mewn Dechrau Lluosi a Rhannu
Sut I Ddisgleirio Mewn Dechrau Lluosi a Rhannu
by M. Wilson
Synopsis
Mae Sut i Ddisgleirio mewn Dechrau Lluosi a Rhannu yn cynnwys 42 o weithgareddau i'w llungopo a gemau sydd wedi eu cynllunio i gynorthwyo plant i ddatblygu dealltwriaeth drylwyr o luosi a rhannu cynnar. Ymdrinwyd ag agweddau yn cynnwys ail-adrodd adio a... (read more)

Your price: $27.50
New - Trade Paper

add to wish list


Traethawd Ymarferol Am Gyflawn-Awdyrdod Duw, A'i Gyfiawnder Ef: O Waith Mr. Eliseus Cole, y Saesonaeg Wedi Ei Gyfiaithu Gan H. Powell, ...
Traethawd Ymarferol Am Gyflawn-Awdyrdod Duw, A'i Gyfiawnder Ef: O Waith Mr. Eliseus Cole, y Saesonaeg Wedi Ei Gyfiaithu Gan H. Powell, ...
by Elisha Coles, Jr.
Publisher Comments
The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution... (read more)

Your price: $32.75
New - Trade Paper

add to wish list


«prev 1 3 5 ... 42 next»


Browse the entire aisle:
by Title | by Author | by Price
See recently arrived used books in this aisle.
There are 835 books in this aisle.

This way to more aisles in Foreign Languages
spacer
spacer
  • back to top

FOLLOW US ON...

     
Powell's City of Books is an independent bookstore in Portland, Oregon, that fills a whole city block with more than a million new, used, and out of print books. Shop those shelves — plus literally millions more books, DVDs, and gifts — here at Powells.com.